Zvolte jazyk

Nařízením 2023/2364 byl vydán celní tarif pro rok 2024. Změny kombinované nomenklatury jsou označeny ★ a týkají se těchto položek:

  • 0803 90 – vytvořen samostatný kód KN pro banány Plátano de Canarias
  • 2002 10 a 2002 90 – podrobnější členění konzervovaných rajčat podle hmotnosti balení
  • 3915 10 – podrobnější členění odpadů z polymerů ethylenu
  • 3915 90 – vytvořen samostatný kód KN pro odpady z polymerů ethylentereftalátu (např. PET)
  • 5007 20 – mírně zjednodušeno členění tkanin z hedvábí
  • 5603 14 a 5603 94 – vytvořeny samostatné kódy pro vpichované textilie impregnované pojivy definované v nové doplňkové poznámce ke kap. 56
  • 7019 62 – podrobnější členění textilií z pramenců skleněných vláken (rovings) s uzavřeným očkem
  • 9013 80 – vytvořen samostatný kód pro pasivní optické děliče (splittery) pro telekomunikace, které spadají pod dohodu ITA, a proto mají být při dovozu bez cla (EU na ně dosud clo uplatňuje, teprve od r. 2024 to napraví)
  • 9401 99 – vytvořen samostatný kód pro části a součásti sedadel používaných v motorových vozidlech.

Nové kódy kombinované nomenklatury se použijí od 1. ledna 2024 pro vyplňování celních prohlášení a pro zpracování Intrastatu počínaje výkazy za leden 2024 (tj. výkazy podávanými v únoru 2024). Korelační tabulky KN 2023↔2024 jsou k dispozici zde.

Držitelé povolení zvláštních režimů nebo jiných celních povolení obsahujících kódy KN by měli prověřit, zda se některý ze zbožových kódů v nich uvedených nemění. Pokud ano, je třeba v předstihu požádat celní úřad o aktualizaci povolení.

K rozsáhlejším změnám kombinované nomenklatury navazujícím na revizi Harmonizovaného systému dojde až v roce 2028. 

Neváhejte a staňte se odběratelem