Zvolte jazyk

V závěru roku 2023 byly publikovány některé důležité předpisy týkající se dovozu nebo vývozu zboží:

Nařízením 2023/2616 byl aktualizován seznam zboží dvojího užití – příloha I základního nařízení o kontrole vývozu zboží dvojího užití. Změny nejsou v příloze nijak označeny, stručný přehled změněných položek je ale ke stažení zde. Nový seznam zboží dvojího užití je účinný od 16. prosince 2023 a byl již zapracován do úplného znění nařízení 2021/821.

Nařízeními 2023/2880 a 2023/2890 byly vyhlášeny suspenze cla platné od 1. ledna 2024. První nařízení otevírá autonomní celní kvóty pro dovoz vybraných druhů zboží se sníženým (obvykle nulovým) clem, druhé nařízení umožňuje dovážet jmenované zboží s dočasně pozastaveným clem bez množstevního omezení. Pro položky označené poznámkou (1) lze suspenzi cla využít jen v případě, že je dovozce držitelem povolení režimu konečného užití. 

Neváhejte a staňte se odběratelem