Zvolte jazyk

EU vyhlásila sankce v reakci na ruskou agresi vůči Ukrajině. Týkají se Ruska, Běloruska, Krymu, Sevastopolu a částí území Doněcké, Chersonské, Luhanské a Záporožské oblasti, jež nejsou kontrolována ukrajinskou vládou.

SANKCE PROTI RUSKU TÝKAJÍCÍ SE DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ

   SANKČNÍ LISTINY fyzických a právnických osob přijaté v reakci na agresi vůči Ukrajině – viz příloha I nařízení 269/2014 rozšířená nařízením 2024/753 a vnitrostátní sankční seznam.

   ZÁKAZY VÝVOZU zboží do Ruska nebo pro použití v Rusku (zákaz přímého i nepřímého prodeje, dodání, převodu zboží, včetně poskytování souvisejících služeb a informací), ve vyznačených případech včetně zákazu tranzitu přes Rusko

 • Zboží dvojího užití, vč. zákazu tranzitu přes ruské území (článek 2 nařízení 833/2014, příloha I nařízení 2021/821)
 • Vyspělé technologie, vč. zákazu tranzitu přes ruské území (článek 2a a příloha VII nařízení 833/2014 novelizovaná nařízením 2024/745)
 • Střelné zbraně, jejich součásti a střelivo, vč. zákazu tranzitu přes ruské území (článek 2aa a příloha XXXV nařízení 833/2014, příloha I nařízení 258/2012)
 • Stroje a zařízení použitelné při těžbě a průzkumu těžby ropy a plynu (článek 3 a příloha II nařízení 833/2014)
 • Zařízení k rafinaci ropy a zkapalňování plynu (článek 3b a příloha X nařízení 833/2014)
 • Zboží a technologie (nejen) pro letecký a kosmický průmysl, vč. zákazu tranzitu přes ruské území (článek 3c a příloha XI nařízení 833/2014)
 • Paliva pro tryskové motory a aditiva pro paliva, vč. zákazu tranzitu přes ruské území (článek 3c a příloha XX nařízení 833/2014)
 • Zboží a technologie pro námořní plavbu (článek 3f a příloha XVI nařízení 833/2014)
 • Luxusní zboží (článek 3h a příloha XVIII nařízení 833/2014)
 • Různé zboží (článek 3k a příloha XXIII nařízení 833/2014 novelizovaná nařízením 2024/745 a přílohy XXIIIA a XXIIIB nařízení 833/2014)
 • Eurobankovky a bankovky denominované v úřední měně kteréhokoli členského státu EU (článek 5i nařízení 833/2014)
 • Stroje a části strojů, jichž se týká zákaz tranzitu přes ruské území (čl. 3k a příloha XXXVII nařízení 833/2014)
 • Software pro řízení podniků a výroby (čl. 5n a příloha XXXIX nařízení 833/2014)

   ZÁKAZY DOVOZU zboží pocházejícího nebo vyvezeného z Ruska (zákaz se týká též dovozů z jiných zemí, je-li země původu Rusko)

 • Výrobky ze železa a oceli (článek 3g a příloha XVII nařízení 833/2014) - pozn.: od 30.9.2023 se zákaz dovozu vztahuje i na výrobky ze železa a oceli uvedené v příloze XVII zpracované ve třetích zemích z materiálů pocházejících z Ruska uvedených v příloze XVII. Při dovozu výrobků čísel HS 7206-7326 ze třetích zemí kromě Norska a Švýcarska jsou proto vyžadovány dokumenty prokazující, že Rusko není zemí původu použitého železa/oceli ani následných zpracovatelských operací (podrobněji viz samostatný článek těchto aktualit)
 • Různé zboží (článek 3i a příloha XXI nařízení 833/2014)
 • Ropa a ropné produkty (článek 3m a příloha XXV nařízení 833/2014)
 • Zlato a výrobky ze zlata, včetně výrobků zpracovaných ve třetích zemích, obsahují-li ruské zlato (článek 3o a přílohy XXVI a XXVII nařízení 833/2014)
 • Diamanty a výrobky obsahující diamanty (článek 3p a příloha XXXVIIIA nařízení 833/2014).

Při vývozu výrobků uvedených v přílohách XI, XX, XXXV a XL nařízení 833/2014 a střelných zbraní jmenovaných v příloze I nařízení 258/2012 do třetích zemí jsou vývozci povinni zapracovat do smluv účinné a vymahatelné doložky o zákazu reexportu do Ruska nebo dodání pro použití v Rusku. Tato povinnost se netýká smluv o vývozu zboží do USA, Japonska, UK, Koreje, Austrálie, Kanady, Nového Zélandu, Norska a Švýcarska. 

Pozn.: Možné výjimky ze zákazu vývozu nebo dovozu a podmínky pro jejich uplatnění (např. úřední povolení, předchozí oznámení apod.) je nutno ověřit v jednotlivých článcích nařízení uvedených výše. Je-li podmínkou vývozu/dovozu smlouva uzavřená před určitým datem, pojmem „smlouva“ se rozumí závazek mezi stranami obsahující všechny prvky nezbytné pro provedení transakce, zejména označení smluvních stran, specifikaci zboží, cenu, množství, termín(y) dodání, způsoby dodání atd. Chybí-li jeden z těchto základních prvků, nebo je pro realizaci transakce nutno uzavřít dodatečnou dohodu (objednávku, dodatek smlouvy apod.), nelze takový dokument považovat za smlouvu opodstatňující výjimku ze zákazu.

 

SANKCE PROTI BĚLORUSKU TÝKAJÍCÍ SE DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ

   SANKČNÍ LISTINY fyzických a právnických osob – viz příloha I nařízení 765/2006 ve znění nařízení 2024/768.

   ZÁKAZY VÝVOZU zboží do Běloruska nebo pro použití v Bělorusku (zákaz přímého i nepřímého prodeje, dodání, převodu zboží, včetně poskytování souvisejících služeb a informací)

 • Zboží použitelné k vnitřní represi (článek 1a a příloha III nařízení 765/2006)
 • Palné zbraně, jejich součásti a střelivo (článek 1ba a příloha XVI nařízení 765/2006 a příloha I nařízení 258/2012
 • Zařízení a sw pro odposlechy a monitoring internetu (článek 1c a příloha IV nařízení 765/2006)
 • Zboží dvojího užití (článek 1e nařízení 765/2006 a příloha I nařízení 2021/821)
 • Vyspělé technologie (článek 1f a příloha Va nařízení 765/2006) 
 • Zboží a stroje pro výrobu tabákových výrobků (článek 1g a příloha VI nařízení 765/2006)
 • Stroje a části strojů (článek 1s a příloha XIV nařízení 765/2006)
 • Zboží pro letecký a kosmický průmysl (čl.1sa a příloha XVII nařízení 765/2006) 
 • Eurobankovky a bankovky denominované v měně kteréhokoli členského státu EU (článek 1za nařízení 765/2006)

   ZÁKAZY DOVOZU zboží pocházejícího nebo vyvezeného z Běloruska (zákaz se týká též dovozů z jiných zemí, je-li země původu Bělorusko)

 • Ropné produkty (článek 1h a příloha VII nařízení 765/2006)
 • Chlorid draselný a hnojiva (článek 1i a příloha VIII nařízení 765/2006)
 • Dřevo a výrobky ze dřeva (článek 1o a příloha X nařízení 765/2006)
 • Cement a výrobky z cementu (článek 1p a příloha XI nařízení 765/2006)
 • Výrobky ze železa a oceli (článek 1q a příloha XII nařízení 765/2006)
 • Pneumatiky (článek 1r a příloha XIII nařízení 765/2006)

Pozn.: Pro možné výjimky ze zákazů platí analogicky poznámka vztahující se k sankcím proti Rusku.

  

SANKCE TÝKAJÍCÍ SE OBCHODU S ÚZEMÍM DONĚCKÉ, CHERSONSKÉ, LUHANSKÉ A ZÁPOROŽSKÉ OBLASTI UKRAJINY, KTERÉ NENÍ POD KONTROLOU UKRAJINSKÉ VLÁDY

   ZÁKAZY VÝVOZU zboží do uvedených oblastí nebo pro použití v těchto oblastech (zákaz přímého i nepřímého prodeje, dodání, převodu zboží, včetně poskytování souvisejících služeb a informací)

 • Zboží pro dopravu, energetiku, telekomunikace, průzkum a těžbu surovin (článek 4 a příloha II nařízení 2022/263)

   ZÁKAZY DOVOZU zboží pocházejícího nebo vyvezeného z uvedených oblastí

 • Veškeré zboží (článek 2 nařízení 2022/263), kromě zboží doprovázeného osvědčením EUR.1 potvrzeným ukrajinskými celními orgány. Pokyny k dovozu z uvedených oblastí a případnému nárokování celních preferencí obsahuje oznámení zveřejněné v úředním věstníku.

 

SANKCE TÝKAJÍCÍ SE OBCHODU S KRYMEM A SEVASTOPOLEM

   ZÁKAZY VÝVOZU zboží na Krym a do Sevastopolu nebo pro použití v těchto oblastech (zákaz přímého i nepřímého prodeje, dodání, převodu zboží, včetně poskytování souvisejících služeb a informací)

 • Zboží pro dopravu, energetiku, telekomunikace, průzkum a těžbu surovin (článek 2b a příloha II nařízení 692/2014)

   ZÁKAZY DOVOZU zboží pocházejícího nebo vyvezeného z Krymu a Sevastopolu

 • Veškeré zboží (článek 2 nařízení 692/2014)

 

Neváhejte a staňte se odběratelem